Menu Sluiten

Vanaf 28 november 2022 wijzigen regels verplicht voorleggen geneeskundig getuigschrift!

Principe

De werknemer moet de werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen van de arbeidsongeschiktheid.

De werknemer is driemaal per kalenderjaar niet verplicht om een geneeskundig getuigschrift af te leveren voor de eerste dag van arbeidsongeschiktheid. Dit geldt zowel voor een arbeidsongeschiktheid van één dag als voor de eerste dag van een langere periode van arbeidsongeschiktheid.

De werknemer moet aan de werkgever wel onmiddellijk het verblijfadres meedelen vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid.

Uitzondering

Ondernemingen die minder dan 50 werknemers tewerkstellen op 1 januari van het betrokken kalenderjaar waarin de arbeidsongeschiktheid zich voordoet, kunnen afwijken van bovenvermelde versoepeling op het vlak van het voorleggen van een geneeskundig getuigschrift in geval van arbeidsongeschiktheid en dit door het afsluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst of het opnemen van een bepaling in het arbeidsreglement.

In die ondernemingen zal de arbeidsongeschikte werknemer dus nog steeds een geneeskundig getuigschrift moeten voorleggen aan zijn werkgever indien een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement dit voorschrijft of, bij ontstentenis van dergelijk voorschrift, op verzoek van de werkgever.

De werknemer moet, behoudens in geval van overmacht, het geneeskundig getuigschrift binnen twee werkdagen verzenden of afgeven op de onderneming, tenzij een andere termijn is bepaald bij collectieve arbeidsovereenkomst of door het arbeidsreglement.

Bron: Wet van 30 oktober 2022 houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid, BS 18 november 2022.

nl_NLDutch