Menu Sluiten

Bijkomende mogelijkheden flexi-jobtewerkstelling in 2023.

Door beroep te doen op een flexi-jobtewerkstelling kan een werkgever op een flexibele manier personeel tewerkstellen.
Dit voordelig statuut is enkel toegelaten in een aantal sectoren. Denk hierbij onder andere aan de horeca, de warenhuizen en de handel in voedingswaren.

Het begrotingsakkoord van oktober 2022 voorziet evenwel in een uitbreiding tot:

  • PC 223 – Nationaal paritair comité voor de sport;
  • PC 304 – Paritair comité voor het vermakelijkheidsbedrijf;
  • Toekomstig specifiek paritair comité voor de evenementensector;
  • PC 303.03 – Paritair subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen maar met uitsluiting van artistieke, artistiek-technische en artistiek-ondersteunende functies op basis van de wet en het kadaster van de Kunstwerkcommissie alsook de werknemerscodes zoals 046 en 047 voor artistieke functies;
  • PC 330 – Paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten maar enkel voor de ondersteunende functies.
    Let wel: een zorgberoep kan niet uitgeoefend worden in het kader van een flexi-jobtewerkstelling.

Niettegenstaande de initiële berichtgeving zal een flexi-jobtewerkstelling niet mogelijk zijn in het PC 144 – Paritair comité voor de landbouw en in PC 145.05 – Paritair comité voor het tuinbouwbedrijf, in de sector van de aanleg en onderhoud van parken en tuinen.

Een specifiek minimaal flexiloon zal gelden in de zorgsector. Het flexiloon zal minstens 14 EUR/uur bedragen. Bovenop dit flexiloon heeft de werknemer recht op flexivakantiegeld. Dit bedraagt 7,67% van het flexiloon.

Naast het flexiloon heeft de flexi-jobber recht op de vergoedingen, premies en voordelen van welke aard ook die door de werkgever toegekend worden ter vergoeding van diezelfde prestaties door de andere werknemers en die voor de sociale zekerheid als loon worden gekwalificeerd. Denk maar aan een premie voor zondag- en nachtarbeid.

Let wel: bovenvermelde is gebaseerd op ontwerpwetgeving en bijgevolg nog aan wijzigingen onderhevig.

Bron: https://www.easypay-group.com/nl_BE/kennis/nieuwsflashes/detail/Bijkomende-mogelijkheden-flexi-jobtewerkstelling-in-2023?id=9396

nl_NLDutch