Menu Sluiten

Beroepskwalificatie moet evenveel waard zijn als onderwijsdiploma !!!

De Vlaamse regering heeft voor het eerst 10 beroepen geselecteerd waarvoor je competenties – verworven door opleiding of door ervaring – kan laten erkennen en certificeren met een beroepskwalificatie. Maar het potentieel is veel groter.

Een beroepskwalificatie moet op de arbeidsmarkt evenveel waard zijn als een onderwijsdiploma. Ze garandeert immers dat de nodige competenties verworven zijn ongeacht welke opleiding of ervaring hier aan voorafging. Het is een belangrijke stap naar competentiegericht denken en broodnodig op een snel veranderende arbeidsmarkt.

Het potentieel van beroepskwalificaties is echter veel groter dan we vandaag kunnen inschatten. Ze kunnen op termijn het hele onderwijs- en opleidingslandschap door elkaar schudden en zullen werknemers de kans geven om hun inzetbaarheid te verhogen.

De overheid, de onderwijs- en opleidingsverstrekkers en ook de werkgevers moeten dan wel grote stappen vooruit durven zetten.

Overheid: succesvolle uitrol is echte uitdaging

De overheid heeft de afgelopen jaren de nodige wetgeving voorzien om beroepskwalificaties te laten erkennen, de kwaliteit te garanderen en het gebruik in het onderwijs mogelijk te maken. De basis is dus gerealiseerd, maar een succesvolle uitrol vormt de echte uitdaging.

Het regeerakkoord biedt met het platform levenslang leren alvast mogelijkheden. De overheid zou in kaart kunnen brengen welke competenties je reeds bezit en welke je nog moet verwerven om een beroepskwalificatie te behalen.

Als het tegelijkertijd via een leerrekening duidelijk is welke opleidingsrechten en -budget je kan gebruiken om een bijkomende opleiding te volgen, kunnen we echt werk maken van een leercultuur in Vlaanderen.

Onderwijs: heel wat opportuniteiten

Ook het onderwijs zal de beroepskwalificaties moeten omarmen. Uit vrees voor het doorbreken van hun monopolie op het afleveren van diploma’s en op het bepalen van de inhoud van onderwijscurricula, staan onderwijsverstrekkers steevast op de rem bij beleidsdiscussies.

Nochtans bieden beroepskwalificaties heel wat opportuniteiten om in het secundair onderwijs technische en arbeidsmarktgerichte opleidingen beter af te stemmen op de noden van de arbeidsmarkt en in het hoger onderwijs meer flexibel aanbod levenslang leren te voorzien.

Daarnaast zou een beroepskwalificerende leerweg een goed alternatief zijn voor de groep die vandaag niet in duaal leren terecht kan omdat de schoolcomponent te zwaar is. Zo kunnen we de ongekwalificeerde uitstroom eindelijk terugdringen.

Werkgevers: juiste werknemer op de juiste plaats

De werkgevers hebben de afgelopen jaren honderden beroepskwalificaties opgesteld. Voor bijna 500 beroepen lijsten ze in detail op welke kennis en vaardigheden er nodig zijn om de job uit te oefenen. Nu is het tijd dat deze tijdsinvestering begint te renderen en dat de kwalificaties hun ingang vinden op de arbeidsmarkt.

Door bij aanwervingen en functioneringsgesprekken het belang van beroepskwalificaties te erkennen, kunnen werkgevers er zelf toe bijdragen. Het helpt hen om de juiste werknemer in te zetten op de juiste plaats, in te schatten of een bijkomende opleiding of ander takenpakket haalbaar is en welke competenties nog verworven moeten worden. Een sterke sensibiliseringscampagne met concrete voorbeelden moet dit ondersteunen.

Betere aansluiting met arbeidsmarkt

Als we er in slagen om de maatschappelijke waarde van beroepskwalificaties te verhogen, kunnen we grote stappen zetten op het vlak van levenslang leren en een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt realiseren.

Door de aanwezige competenties beter te benutten, kunnen we de hoge ambitie van de Vlaamse regering om de werkzaamheidsgraad op te trekken naar 80% misschien toch waar maken. Maar dan zullen we wel moeten afstappen van het idee dat enkel een onderwijsdiploma zaligmakend is.

Bron: Voka Nieuwsbrief (Jonas De Raeve, Adviseur Onderwijs)

nl_NLDutch