Menu Sluiten

Arbeidsinspecties in 2020: bent u voorbereid?

De Arbeidsinspectie Toezicht Welzijn op het Werk (TWW) maakt haar inspectiecampagnes voor 2020 bekend over verschillende sectoren.

Wat onderzoekt de Arbeidsinspectie?

Tijdens het bezoek analyseert TWW het beleid inzake welzijn. De inspecteur bekijkt hoe de organisatie omgaat met elk domein van de welzijnswet:

  • veiligheid op het werk;
  • bescherming van de gezondheid van de medewerker;
  • psychosociale belasting (stress en ongewenst grensoverschrijdend gedrag);
  • ergonomie, d.w.z. aanpassing van het werk aan de mens;
  • arbeidshygiëne;
  • verfraaiing van de werkruimte;
  • maatregelen inzake leefmilieu met invloed op het welzijn op het werk.

 

Wat gebeurt er als u niet in orde bent?

Tekortkomingen of inbreuken kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor de werkgever. De sancties variëren van mondeling of schriftelijk advies, tot een waarschuwing of zelfs stopzetting van de activiteiten.

Welke campagnes werden aangekondigd?

Nationaal:

Sector Onderwerp campagne
Bouw Torenkranen
Bouw Afbraakwerken
Dienstencheques Arbeidsmiddelen, bescherming van de gezondheid, ergonomie
Horeca Opvolging OiRA

Regionaal:

Regio Sector Onderwerp campagne
Antwerpen Logistiek Gevaarlijke producten
Brussel Thuislevering Ergonomie
Henegouwen Textielindustrie Veiligheid
Limburg & Vlaams-Brabant Beenhouwerijen Veiligheid
Luik Begraafplaatsen Ergonomie
Namen, Luxemburg, Waals-Brabant Ziekenhuizen Psychosociale risico’s

 

Oost-Vlaanderen Thuisverpleging Veiligheid
West-Vlaanderen Fabricage van meubels Gevaarlijke producten (composietmaterialen en kwartstof)

Wilt u graag goed voorbereid zijn op inspecties?

Schrijf u in voor de opleiding “wegwijs tijdens een inspectie” bij onze partner CLB ‘Academy’ te Alken

Deze opleiding gaat dieper in op verschillende soorten inspectiediensten, hun bevoegdheden en hun werkwijzen. Daarnaast lichten de specialisten van CLB uw rechten en plichten toe bij een controle en bekijken ze welke sancties kunnen worden opgelegd bij een inbreuk. Tijdens deze opleiding reiken ze u de nodige handvaten aan om controles in de toekomst zonder stress te doorstaan.

 

 

nl_NLDutch