Menu Sluiten

Nieuwe sectoren van flexi-jobs in 2024!

In het kader van de begrotingsmaatregelen heeft de federale regering beslist om het systeem van de flexi-jobs uit te breiden naar de volgende sectoren:

 • Busvervoer – Paritair subcomité voor de autobussen en autocars (PC 140.01);
 • Kinderopvang – Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (PC 331)  en de  publieke sector (nog aan te duiden NACE-codes);
 • Onderwijs : nog aan te duiden NACE-codes;
 • Publieke sport- en cultuursector met uitsluiting van artistieke, artistiek-technische en artistiek-ondersteunende functies die activiteiten omvatten zoals bepaald door de wet van 16 december 2022 tot oprichting van de Kunstwerkcommissie en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers (nog aan te duiden NACE-codes);
 • Autosector : Paritair comité voor het garagebedrijf (PC 112);
 • Begrafenisondernemers : Paritair comité voor de begrafenisondernemingen (PC 320);
 • Evenementensector : uitbreiding naar de ondernemingen die een hoofdactiviteit hebben in één van volgende NACE-codes: 90011, 90012, 90022, 90023, 90029, 90031, 90032, 90041, 90042, 82300, 93199, 77292, 77293, 77392, 77399 en 82300, met uitsluiting van artistieke, artistiek-technische en artistiek-ondersteunende functies die activiteiten omvatten zoals bepaald door de wet van 16 december 2022 tot oprichting van de Kunstwerkcommissie en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers. De betrokken ondernemingen mogen enkel gebruik maken van flexi-jobs voor activiteiten die betrekking hebben op de organisatie van evenementen;
 • Land-en tuinbouw en aannemers van land- en tuinbouwwerken en loonsproeiers : Paritair comité voor de landbouw (PC 144), Paritair comité voor de tuinbouw (PC 145) en Paritair comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken (PC 132);
 • Rijscholen en opleidingscentra : Aanvullend paritair comité voor de bedienden en NACE-code 85.531 (PC 200);
 • Vastgoed: Paritair comité voor de voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden (PC 323);
 • Verhuisondernemingen : Paritair subcomité voor de verhuizing (PC 140.05)
 • Voedingssector : volgende  paritaire subcomités:
  • Industriële- en ambachtelijke bakkerijen, ambachtelijke banketbakkerijen, ambachtelijke roomijsfabrikanten en de konsumptiesalons bij een ambachtelijke banketbakkerij (PSC 118.03); 
  • Brouwerijen en mouterijen (PSC 118.07);
  • Drankennijverheid (PSC 118.08);
  • Groentenijverheid (PSC 118.09);
  • Vruchtennijverheid (PSC 118.10);
  • Vleesnijverheid (PSC 118.11);
  • Zuivelproducten (PSC 118.12);
  • Chocoladefabrieken – suikerbakkerij (PSC 118.14);
  • Aardappelverwerkende nijverheid (PSC 118.21);
  • Aardappelschilbedrijven (PSC 118.22).

In deze sectoren kunnen de sociale partners wel via een sectorale CAO overeenkomen om geen flexi-jobs toe te laten (d.i. het opt-out principe). In de sectoren waar vandaag al met flexi-jobs kan gewerkt worden, is er geen opt-out mogelijk.

In de andere dan voornoemde sectoren kunnen de sociale partners via een sectorale CAO overeenkomen om flexi-jobs in te voeren (d.i. het opt-in principe). Als de sectoren afhangen van een regionale overheid is dit enkel mogelijk als de betrokken regionale overheid dit wenst. De opt-in en opt-out worden mogelijk gemaakt door een koninklijk besluit dat wordt genomen op unaniem advies van het betrokken paritair (sub)comité.

nl_NLDutch