Menu Sluiten

Coronavirus: extra Vlaamse steunmaatregelen

De Vlaamse Regering neemt ook extra maatregelen voor de Vlaamse bedrijven die in financiële moeilijkheden geraken naar aanleiding van de coronacrisis. Het gaat onder andere om crisiswaarborgen voor overbruggingskredieten voor bedrijven die hun schulden door de coronacrisis niet kunnen betalen, het betrekken van de banken bij het overleg en een premie voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen worden door de coronamaatregelen.

 

Ernstige impact voor Vlaamse bedrijven

Het coronavirus raakt ook in Vlaanderen steeds meer verspreid. Gezondheid staat boven alles. Voor veel bedrijven is er een ernstige impact. Om onze bedrijven zoveel als mogelijk bij te staan, te ondersteunen en te voorkomen dat ze in zware financiële problemen komen, neemt de Vlaamse Regering op initiatief van Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits extra maatregelen.

 

EXTRA MAATREGELEN

1. Crisiswaarborg

Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Op die manier kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen. Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal. Daarmee kunnen we al 1000 leningen van 100.000 euro waarborgen die onder de 75% gewestwaarborg kunnen geplaatst worden.

 

2. Hinderpremie mogelijk

Net als bij hinder door openbare werken, voorzien we nu in een premie voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen worden door de coronamaatregelen. Dit moet zij die ernstig inkomensverlies hebben deels kunnen compenseren. De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een eenmalige premie van € 4.000 en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van € 160 per dag. Voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten is er een eenmalige premie van € 2.000 en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten, krijgen ze een vergoeding van € 160 per dag.

Restaurants die niet volledig sluiten maar overschakelen op afhaal, kunnen toch van de Corona hinderpremie genieten. Zij kunnen een eenmalige premie krijgen van € 4.000 en na 21 dagen een dagelijkse vergoeding van € 160. Ook frituren die hun eetruimte moeten sluiten, kunnen die premie aanvragen.

 

Noot: VLAIO zal een gelijkaardige toepassing zoals de Hinderpremie voorzien voor sluiting omwille van coronamaatregelen. De huidige Hinderpremie toepassing kan NIET gebruikt worden voor aanvragen m.b.t. sluiting van zaken door de coronacrisis. Begin volgende week zullen we meer info geven over het nieuwe systeem en over hoe je dit als bedrijf kan aanvragen.

 

3. Flexibiliteit naar voorwaarden steunmaatregelen en subsidies

Ondernemingen die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn bij bepaalde subsidies van het VLAIO, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen.

 

MAATREGELEN IN ONDERZOEK

1. Bankenoverleg

Wij hebben formeel aan Febelfin gevraagd om naar een nieuw bankenoverleg te organiseren (cfr 2009). Het is de bedoeling om met de ondernemersorganisaties en de financiële sector een aantal afspraken te maken over impact van de crisis op de liquiditeit en de terugbetalingscapaciteit van de ondernemingen, particulieren en gezinnen. De banken zullen ook een contactpunt voor de ondernemingen opzetten. Lees meer: Banken zetten plan op om burgers en ondernemers te ondersteunen.

2. Schaderegeling

We werken een voorstel uit voor een schaderegeling voor getroffen ondernemers die bijvoorbeeld werken met bederfbare producten of seizoenswaren, of in de reis- en evenementensector.  Voor deze vorm van bedrijfssteun zal de Europese Commissie ook de toelating moeten verlenen.

3. Brief aan Commissievoorzitter

We richten ook een brief aan de voorzitter van de Europese Commissie om soepelheid voor staatsteunregelingen te vragen en duidelijk te maken dat het voorgestelde ‘Corona response investment initiative’ voor Vlaanderen geen hefboom inhoudt om de crisis te milderen.

nl_NLDutch