Menu Sluiten

Schoolverlaters: geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd in het laatste kwartaal 2018!

Voor jonge werknemers is onder bepaalde voorwaarden geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd op de bezoldigingen betaald of toegekend tijdens de maanden oktober, november of december. Als werkgever is het belangrijk om hierbij rekening te houden bij de loonverwerking.

De jonge werknemer moet aan volgende voorwaarden voldoen:

  • de arbeidsovereenkomst vangt ten vroegste aan vanaf 1 oktober;
  • de werknemer heeft zijn studies volledig beëindigd en alle bijhorende activiteiten stopgezet;
  • de werknemer is niet meer onderworpen aan de leerplicht;
  • de maandelijkse bezoldiging mag niet hoger zijn dan 3.225 EUR bruto(inkomstenjaar 2018).

De reden dat op deze bezoldigingen van het laatste kwartaal geen bedrijfsvoorheffing dient te worden ingehouden is dat de inkomsten van de jonge werknemer de grens van het belastbaar inkomen niet zullen bereiken en er in principe dus geen belastingen verschuldigd zijn.

Vanaf 1 januari 2019 zijn de inkomsten van de jonge werknemer wel onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing.

(Bron: Koninklijk besluit van 10 december 2017 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing, BS 15 december 2017.)

nl_NLDutch
nl_NLDutch