Menu Sluiten

Opeenvolgende dagcontracten: Nieuwe regelgeving! De belangrijkste wijzigingen op een overzichtelijke pagina.

• Opeenvolgende dagcontracten ≠ gewone dagcontracten

• Opeenvolgende dagcontracten zijn toegestaan, maar er moet een nood aan flexibiliteit kunnen bewezen worden

• De klant/gebruiker moet de nood aan flexibiliteit bewijzen:

• wanneer het werkvolume bij de klant/gebruiker grotendeels afhankelijk is van externe factoren;

• of wanneer het werkvolume bij de klant/gebruiker sterk fluctueert;

• of wanneer het werkvolume gekoppeld is aan de aard van de opdracht.

NIEUW – Een globaal engagement om over een periode van 2 jaar te komen tot een vermindering met 20%

NIEUW – Om opeenvolgende dagcontracten te kunnen gebruiken is er een bijzondere informatie- en raadplegingsprocedure die de klant/gebruiker en zijn uitzendbureau moeten respecteren:

A. Indien er een ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging bestaat bij de klant/gebruiker, dan moet deze laatste voldoen aan volgende verplichtingen:

• Semestriële informatie verstrekken:

• het aantal opeenvolgende dagcontracten in voorgaand semester;

• het aantal uitzendkrachten dat in voorgaand semester met opeenvolgende dagcontracten werd tewerkgesteld.

• Een jaarlijkse raadpleging houden over:

• het gebruik van opeenvolgende dagcontracten;

• de motivatie om er blijvend gebruik van te maken.

B. Indien er geen ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging bestaat bij de klant/gebruiker, dan moet het uitzendbureau de van de klant/gebruiker ontvangen informatie doorgeven aan het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten:

• Semestriële informatie:

• het aantal opeenvolgende dagcontracten in voorgaand semester;

• het aantal uitzendkrachten dat in voorgaand semester met opeenvolgende dagcontracten werd tewerkgesteld;

• vaste tijdstippen (31/01 en 31/07).

• Sanctie: twee weken loon

NIEUW – Binnen de Nationale Arbeidsraad zal er een tweejaarlijkse evaluatie plaatsvinden

NIEUW – Rol Inspectie Toezicht Sociale Wetten:

• controle of de verplichte informatie verstrekt werd;

• controle of de jaarlijkse bespreking met de werknemersvertegenwoordigers georganiseerd werd.

 

Bron: Federgon, legal department
nl_NLDutch
nl_NLDutch